nip24.pl Logo

nip24.pl

The nip24.pl API (NIP, REGON, KRS) offers corporate information of businesses in Poland. This data is provided by the Central Statistical Office database (GUS - REGON). Available information includes company status, invoice formatted data, company details, and contact details. This information is available in XML format. API Keys are required for authentication. Update: Now nip24 API support VIES VAT number validation service: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/technicalInformation.html Features: 1) Automatyczne pobieranie danych do formularza zam?wienia oraz do wystawienia faktury 2) B?yskawiczna aktualizacja danych, dzi?ki po??czeniu online z systemami referencyjnymi (brak captcha) 3) Integracja z g??wnymi platformami e-commerce (WooCommerce, PrestaShop, itp..) 4) Dedykowane biblioteki dla ?rodowisk developerskich PHP, .Net (C#), Python oraz Java. 5) Walidacja podatnik?w VAT EU z systemu VIES 6) Mo?liwo?? sprawdzenia kontrahenta (daty rozpocz?cia, zawieszenia, zako?czenia dzia?alno?ci) 7) Pobieranie danych po podaniu numeru: NIP lub REGON lub KRS 8) Automatyczna akutalizacja danych kontaktowych 9) (NEW) Sprawdzanie podmiotu w rejestrze VAT
nip24.pl Screenshot

You may also like

Top